Websites

Wat is Coeliakie of Glutenintolerantie?

Coeliakie is een complex pathologisch verschijnsel, dat veroorzaakt wordt door een overgevoeligheid voor gluten (gliadine), dat in een aantal graansoorten zoals tarwe, gerst, rogge en haver zit....

Bericht van de sponsors